Леуметік-психологиялық тренингтердің принциптері.

1. Әлеуметтік –психологиялық тренингтің принциптері:

2. 1. Модельдеу принципі.

3. 2. Жаңашылдық принципі.

4. 3. Зерттеушілік принцип.

5. 4. Қайта байланысу принципі.

6. 5. Диагностикалау принципі.

7. 6. Мақсатты болжау (Целепологания) принципі.

8. 7. Белсенділік принципі.

9. 8. Сеімділік және құпиялық принципі.

10. 9. “Мұнда және енді” (“Здесь и теперь”) принципі.

11. 10. Персонификация принципі.

12. 11. Экспликация принципі.

13.
1. Модельдеу принципі – тренингте қатысушылар негативті және позитивті мінез-құлық формаларын көрсететін, әртүрлі шынайы жағдайлар модельденеді.
2. Жаңашылдық принципі - ойын барысында жұптарды ауыстыру және ойналатын ойындардың оригиналды болуын ұсынатын принцип.
3. Зерттеушілік принцип – топ өзбетінше

14. қойылған мәселелерге шешім табуды ұстанатын принцип.
4. Қайта байланысу принципі - видео жазбалар көрумен, қатысушылардың өз пікірлерін айтумен жүзеге асады.

15. 5. Диагностикалау принципі - тренер ылғида топ қатысушыларының қалып-күйіне диагностика жүргізіп отыруы қажет.

16. 6. Мақсатты болжау (Целепологания) принципі - тренер алдын-ала топ мақсатын анықтап, оны тренинг барысында трансформациялауы қажет.

Тренингтермині (ағылшын тілінде train, training) – «тәрбие, оқыту,

дайындық, жаттығу» деген бір қатар мағананы білдіреді.

С.И.Макшанов тренингтің принциптерін бірнеше топтарға бөліп

көрсеткен:

- Ұйымдастырушылық принциптер;

- Тренинг орталығын құру принципі;

- Қатысушылардың мінез-құлық принциптері’

Ұйымдастырушылық принцип тренингті4 жүргізілуін және дайындық ерекшелігін анықтайды және оған келесілер жатады:

- Тренингке қатысушы топты жинақтау принципі мына сипаттамаларды

ескереді: жынысы, жасы, кәсіби деңгейі, қызметтік иерархия деңгейі, сонымен

қатар тұлғаның кейбір психикалық қасиеті.

- Физикалық тұйықтылық принципі. Тренингтік топ құрамдас адамдармен

басынан аяғына дейін жұмыс істейді.

- Тренинг орталығын құру принципі. Тренингтегі арнайы орта көбінесе

жұмыстың тиімділігі мен бағыттылығын анықтайды.Тренинг орталығын құру принципі келесілерді қамтиды:

- Шыншылдық принципі- қатысушылардың проблемаларын және

әлеуметтік кәсіби жағдайларының бөлшектерін өндеуге келетін ортаны құру.

- Артықшылық принципі - топтың дамуы және мазмұнды жылжуының

негізінде тренингтің әрі қарай жалғасуының әртүрлі нұсқаларын таңдаудың

мүмкіндігін дамыту (қатысушылардан алған ақпатарттар, тренингтік

процедураны жүргізу және т.б.)

- Қатысушылардың мінез-құлық принципі. Қатысушылардың мінез-құлқы

қандай болмасын психологиялық тренингте нақты принциптерге және нақты

модельге құрамды болып келеді. ӘПТ-да қатысушының мінез-құлқы

принциптері келесі түрлерге бөлінеді:

- модельдеу принципі. Қатысушы мінез-құлықтарының негативті және

позитивті формаларын көрсететін түрлі жағдайларды модельдеу.

- Белсенділік принципі тренингке барлық қатысушылардың белсенді

жұмыс жасауын талап етеді.

- Шынайылық принципі. Әрбір қатысушы өз шындық шегін анықтауға

құқығы бар, егер айтқысы немесе әрекет еткісі келмесе, онда «жоқ» деп айтуға

да құқығы бар.

- «Қазір және мұнда» принципі. Берілген принцип бойынша тренингтегі

жағдаяттар сыртқа шықпауы тиіс.


4792244214932025.html
4792338276918975.html
    PR.RU™