Схема самоаналізу виховного заходу

№ п/п Методичні вимоги до організації і проведення виховного заходу Висновок, зауваження, пропозиції
1. Тема заходу. Її актуальність. Відповідність віковим особливостям, запитам, інтересам даного дитячого колективу. Участь школяра у виборі теми.
2. Форма проведення. Доцільність вибору форми. Її відповідність психофізіологічним особливостям школяра. Врахування можливості адекватної участі дітей у заході.
3. Мета заходу. Її чіткість, конкретність, спрямованість на підвищення рівня розвитку вихованості учнів.
4. Підготовка заходу. Наявність і продуманість плану чи програми підготовки. Конкретність доручень учням, доведення до них кінцевої мети заходу, змісту організаторської діяльності, їх права та обов’язки.
5. Активність і самостійність школярів. Створення для підготовки заходу тимчасового дитячого органу – ради справи (штабу, робочої групи).
6. Проведення заходу. Толерантність і демократичність взаємостосунків педагогів і дітей, членів ради справи і учасників заходу. Точність і організованість початку. Ефективність оформлення. Підготовка учнів до активного сприймання нової інформації. Змістовність заходу, достовірність, науковість, емоційна насиченість фактичного матеріалу, зв'язок з життям, опора та життєвий досвід учнів. Доцільність відбору методів і методичних прийомів. Роль педагога у проведенні заходу. Раціональне використання ТЗН. Увага, зацікавленість, дисциплінованість дітей. Спрямованість заходу на розвиток національної свідомості та самосвідомості, її загальнолюдських рис, підвищення загальнокультурного рівня, наявність елементів відвертої розмови про хід проведення заходу (що вдалось і чому? Що не вдалось і чому? Які шляхи удосконалення роботи?)
7. Загальні висновки. Досягнення мети, реалізація розвиваючих, виховних, пізнавальних можливостей заходу. Ставлення учнів до заходу, ступінь їх задоволення. Що дає виховний захід для розвитку учнів. Формування у них: а) національної свідомості і самосвідомості, морально-ціннісних орієнтацій; б) художньо-естетичної свідомості і культури; в) трудових навичок тощо.

1. Педагогічне обґрунтування виховного заходу.

2. Доцільність його проведення. Вибір форм проведення заходу.

3. Місце заходу в системі навчально-виховної роботи класу. Його зв'язок з виховною діяльністю.

4. Мета заходу. Наскільки досягнута.

5. Характеристика учасників заходу, охоплення їх активною діяльністю при складанні плану, підготовці та проведенні.

6. Оцінка педагогом психологічного стану учнів під час підготовки і проведення заходу.

7. Які позитивні аспекти і які недоліки бачить сам класний керівник у проведенні заходу.

8. Які висновки робить сам педагог на майбутнє?


4789185795899019.html
4789217027021315.html
    PR.RU™