Вчення про темперамент

Серед індивідуальних особливостей особистості, що яскраво характеризують поводження людини, особливе місце належить темпераменту. Під темпераментом слід розуміти природні особливості поведінки, типові для даної людини що виявляються в динаміці, тонусі й урівноваженості реакцій на життєві впливи. Темпераментом обумовлені всі психічні прояви індивіда, він відображується на характері протікання емоцій і мислення, впливає на темп і ритм мови, вольові дії. Разом з тим потрібно пам’ятати, що від темпераменту не залежать ні інтереси, ні захоплення, ні соціальні установки та моральна вихованість особистості.

Вчення про темперамент виникло ще в стародавності. Лікарі Гіппократ, а потім Гален, зробили спробу пояснити індивідуальні особливості поводження людей. Гіппократ (V в. до н.е.) вважав, що в тілі людини є чотири рідини: кров, слиз, жовта і чорна жовч. Перевага однієї з них і визначає темперамент людини. Назви темпераментів, даних за назвою рідин, збереглися до наших днів. Гіппократ правильно описав типи темпераменту, але не зміг науково пояснити їх. Найбільш успішну спробу зв’язати темперамент з особливостями організму людини зробив І.П. Павлов. Він припустив, що темперамент залежить від особливостей вищої нервової діяльності людини. Цими особливостями є: по-перше, сила нервової системи, під якою розуміють і працездатність нервової клітини, і здатність нервової системи витримувати великі навантаження, тобто виробляти умовні зв’язки; по-друге, урівноваженість процесів збудження і гальмування, їх визначений баланс між собою; по-третє, рухливість - здатність нервових процесів швидко зміняти один одного. Вона забезпечує пристосування до несподіваних і різких змін обставин. І.П. Павлов прийшов до висновку, що в основі кожного з чотирьох видів темпераменту лежить те чи інше співвідношення даних особливостей, що було названо типом вищої нервової діяльності. Приведена таблиця виражає прийняту класифікацію темпераментів з типами вищої нервової діяльності.

Особливості зовнішнього поводження Особливості нервових процесів Тип ВНД Вид темпераменту
по силі по рухливості по урівноваженості
надмірно активний сильні рухливі неврівноважені невтримний ХОЛЕРИК
активний сильні рухливі урівноважені сильний САНГВІНІК
млявість сильні малорухомі урівноважені інертний ФЛЕГМАТИК
скутість сильні рухливі неврівноважені слабкий МЕЛАНХОЛІК

Темперамент - психічна властивість, особливості якої залежать від умов життя і діяльності конкретної людини. Тому його характеристика не вичерпується простою вказівкою на тип ВНД властивої для даного темпераменту.


4784524984755946.html
4784611668753812.html
    PR.RU™